Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №19
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №21
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
-
Жилищно-търговска сграда
бул. "Владислав Варненчик" №23, ъг. ул. "Георги Бенковски"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищно-търговска сграда
бул. "Владислав Варненчик" №27
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
-
Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №29
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №31
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №41
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №43
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Съсобственост
-
Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №45
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №47
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Владислав Варненчик" №49
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис I" №22, ъг. ул. "Михаил Колони" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис I" №70, ъг. ул. "Братя Миладинови"
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Съсобственост
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис I" №8А, ъг. ул. "Княз Ал. Батенберг" №2
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №1, ул. "Драгоман" №2
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Съсобственост
Ансамблово значение
Жилищно-търговска сграда
бул. "Княз Борис І" №17
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
Ансамблово значение
Жилищно-търговска сграда
бул. "Княз Борис І" №27
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №28
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №30
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Местно значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №32
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №33
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №34
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №42, ъг. ул. "27-ми юли"
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Местно значение
Жилищно-търговска сграда
бул. "Княз Борис І" №46, ъг. ул. "Стефан Стамболов"
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №48, ъг. ул. "Баба Рада" №2
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Ансамблово значение
Жилищно-търговска сграда
бул. "Княз Борис І" №5
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Лошо
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №53, ъг. бул. "Сливница"
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Съсобственост
Местно значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №6
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Съсобственост
Местно значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №60, ъг. ул. "А. С. Пушкин"
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Съсобственост
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №67, ъг. ул. "Македония"
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №7
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Лошо
Съсобственост
Ансамблово значение
Жилищнo-търговска сграда
бул. "Княз Борис І" №71
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Съборена /Преизгражда се/
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №73
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Съсобственост
Ансамблово значение
Жилищно-търговска сграда
бул. "Княз Борис І" №8
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №82, ъг. ул. "Македония"
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Съсобственост
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №84
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №88, бул. "Цар Освободител"
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Княз Борис І" №9
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Добро
Съсобственост
Ансамблово значение
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №12, ъг. ул. "Драгоман" №31
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №13
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №14, ъг. ул. "Драгоман"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №16
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №18
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №20
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №22
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №23, ъг. ул. "Драгоман"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска публична
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №25, ъг. ул. "Драгоман"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска публична
-
Жилищна сграда
бул. "Мария Луиза" №26, ъг. ул. "Шипка" №28
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Икономически университет
бул. "Княз Борис І" №77, ъг. бул. "Цар Освободител"
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
Местно значение
Сграда - детски дом
ул. "Генерал Колев" №41, ъг. ул. "Георги С. Раковски"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Сграда-детски дом
ул. "Генрал Колев" №45, ъг. ул. "Братя Миладинови"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Сграда - детски дом /Частна детска градина и ясла/
ул. "Радко Димитриев" №6
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Национално училище по изкуствата "Добри Христов"
ул. "Стефан Караджа" №34
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Сграда - детски дом - Детска градина "Теменужка"
ул. "Шейново" №18
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Катедрален храм "Св. Успение Богородично"
пл. "Св. Св. Кирил и Методи"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Православен храм "Света Петка"
ул. "Георги С. Раковски" №36, ул. "Гененерал Колев", ул. "Братя Миладинови", ул. "Иван Драсов"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Католическа Църква "Свети Архангел Михаил"
бул. "Княз Борис І" №80, ъг. ул. "Македония"
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Местно значение
Првославен храм "Св. Николай"
бул. "Княз Борис І", пл. "Св. Николай"
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
Местно значение
Храм паметник "Св. Архангил Михаил" и камбанария
ул. "27-ми юли" №9
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
Местно значение
Храм "Св. Параскева"
ул. "8-ми ноември" №12, ъг. ул. "Презвитер Григорий"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Синагога на Сефарадите
ул. "Вардар" №5, ъл. ул. "Плиска"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
В риск
Частна - религиозни организации
-
Храм "Св. Атанасий"
ул. "Граф Игнатиев" №19
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Католическа църква "Безпорочно зачатие Св. Богородично"
ул. "Преслав" №41
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Джамия "Азисие Джениси"
ул. "Проф. Фредерик Ж. Кюри" №25
Единична НКЦ
Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Църква на адвентистите от седмия ден
ул. "Стефан Караджа" №31
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Синагога на Ешкеназите
ул. "Тича" №5
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна - религиозни организации
-
Арменска църква "Св. Саркис"
ул. "Хан Аспарух" №15, ъг. ул. "Св. Климент"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Сграда на Арменско училище, в двора на Арменска църква "Св. Саркис"
ул. "Хан Аспарух" №15
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Храм "Св. Богородица Панагия"
ул. "Хан Крум" №19, ул. "Тича"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Църква "Св. Атанасий"
кв. "Виница", ул."Св. Атанасий"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Добро
Частна - религиозни организации
-
Дизелова електроцентрала
ул. "Девня" №18
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Фабрика "Христо Ботев"
ул. "Девня", 11 подрайон
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
В риск
Частна
-
Историческо ядро на Морската градина
бул. "Приморски", бул. "Цар Освободител", бул. "Княз Борис I", "Шокеров канал", Черно море
Групова НКЦ
Архитектурно-строителна; Парково и градинско изкуство НКЦ НКЦ,
Лошо
Изключителна държавна собственост
Национално значение
Централен вход на Морската градина - Пропилеите
бул. "Сливница", площада над бул. "Приморски"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска публична
-
Парк Паметник "Владислав Варненчик"
бул. „Янош Хуняди” № 55
Групова НКЦ
Историческа НКЦ
Задоволително
Държавна публична
Национално значение
Централен гробищен парк
ул. "Академик Андрей Сахаров" №1
Групова НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Общинска частна
-
Погреби в района на Варненската крепост
ул. "Барутен Погреб" №1
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Държавна частна
-
Сграда със специално предназначение
ул. "Вардар", ъг. ул. "Хан Омуртаг"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Складова база
ул. "Габрово" №6
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Складова база
ул. "Козлодуй" №9
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
Сграда със специално предназначение
ул. "Преслав" №18
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Герген чешма
ул. "Св. Св. Кирил и Методи", над кв. "Аспарухово"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Държавна частна територия
Складова база
ул. "Софроний Врачански" №25, ъг. ул. "Габрово"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Съсобственост
-
Складова база
ул. "Хан Омуртаг" №22
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Пантеон на падналите в борбата против капитализма и фашизма /Могила- костница/
в района на Морската градина
Единична НКЦ
Историческа НКЦ
Задоволително
Държавна публична
Национално значение
Университетската ботаническа градина - Варна
к.к. "Св. Св. Константин и Елена" - Екопарк
Единична НКЦ
Археологическа НКЦ
Задоволително
Държавна публична
-
Паметник на Г. Димитров и В. Коларов, Хр. Кабакчиев и д-р Максимов
кв. "Аспарухово", м. "Карантината"
Единична НКЦ
Историческа НКЦ
Задоволително
Държавна публична
Национално значение
Старият фар на нос Галата
кв. "Галата", Нос Галата
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Държавна публична
-
Парк-паметник на българо-съветската дружба
кв. "Левски", м. "Турна тепе"
Единична НКЦ
Историческа НКЦ
Лошо състояние
Частна
Местно значение
Дворец "Евксиноград"
м-т "Евксиноград"
Групова НКЦ
Архитектурно-строителна; Парково и градинско изкуство НКЦ
Добро
Държавна публична
Национално значение
Административна сграда - Испанско консулство
ул. "Братя Шкорпил" №22
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Административно-търговска сграда
ул. "Братя Шкорпил" №3
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска публична
-
Хотел "Сплендид"
ул. "Братя Шкорпил" №30
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Съсобственост
-
Административна сграда
ул. "Вардар" №3
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Административно-търговска сграда
ул. "Габрово" №14, ъг. ул. "Софроний Врачански"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Общинска частна
-
Административна сграда
ул. "Габрово" №2, ъг. ул. "Хан Омуртаг"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Административна сграда
ул. "Габрово" №23
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Административна сграда
ул. "Габрово" №4
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Административна сграда
ул. "Генуа" №3
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Общинска частна
-
Търговска сграда
ул. "Генуа" №5
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Административна сграда - Патентно ведомство
ул. "Граф Игнатиев" №29, ъг. ул. "Цар Калоян" №30
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Държавна публична
-
Административна сграда
ул. "Д-р Людвиг Заменхов" №20, ъг. ул. "Кап. Петко Войвода"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Търговска сграда
ул. "Д-р Людвиг Заменхов" №36
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР
ул. "Д-р Людвиг Заменхов" №38
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна частна
-
Търговска сграда
ул. "Д-р Людвиг Заменхов" №40
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Търговска сграда
ул. "Д-р Пискюлиев" №1, ъг. бул. "Съборни"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Жилищно-административна сграда (ЕСГРАОН)
ул. "Драган Цанков" №17
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-
Търговска сграда
ул. "Драган Цанков" №5
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Административна сграда
ул. "Драган Цанков" №8, ъг. ул. "Драгоман" №23
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Търговска сграда
ул. "Драгоман" №18
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Куклен театър - Варна /сграда на Протестантска църква "Д-р Лонг"/
ул. "Драгоман" №4
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Държавна публична
-
Административна сграда
ул. "Дръзки" №1,3, ъг. пл. "Петко Р. Славейков"
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Добро
Частна
-
Административна сграда
ул. "Дръзки" №8
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Задоволително
Частна
-
Административна сграда
ул. "Житна" №4
Единична НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Лошо
Частна
-