Година на построяване
1914 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Николина Попова.

Автор
арх. Йосиф Хаджи Стоянов
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Категория
Ансамблово значение
Адрес