КЪМ ВЪПРОСА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА НЕДВИЖИМОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ГРАД ВАРНА

Abstract: Недвижимото културно наследство е обществено благо, което в значителна степен определя специфичния облик на дадено населено място. То е дългосрочен актив, невъзобновим ресурс и фактор за развитие на туризма. Целта, която си поставя автора на статията,е да представи състоянието на недвижимото културно наследство на град Варна.
Научете повече

Стартира – Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство

Сайтът предоставя абсолютно свободен достъп до дигиталнабаза данни, систематизирана според българската нормативна база. Съдържа специализирана графична и документална информация за 510 обекта – сгради със статут на културна ценност.
Научете повече

Идеен проект за музей на архитектурата и общинско звено „ОКН”, ул. Преслав 22, Варна

Идейният проект е разработен като Дипломна работа за Магистърска програма “Опазване на културното наследство” при ВСУ “Черноризец Храбър” и бе дарен безвъзмездно на Община Варна през 2016 г.
Научете повече

Забравените архиви на Варна

Статия за уникалните архивни документи относно недвижимото културно наследство на Варна. Вековни оригинални архитектурни проекти тънат в забрава и изгнание в мазето на общината.
Научете повече

Софийска банка – поглед от високо

В центъра на Варна, непосредствено до седалището на Oбластна управа се намира едно истинско бижу. Това е сградата на някогашната „Софийска банка”. Архитектурният шедьовър е проектиран от известния варненски арх. Дабко Дабков през 1922г.
Научете повече