Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство

Цялостно интердисциплинарно изследване на Недвижимото културно наследство (НКН) на Варна. Най-обемната и подробна дигитална база данни относно обекти – Недвижими културни ценности (НКЦ) в България.

Регистър
510
Сгради със статут на арх-строителна /историческа /художествена /ландшафтна НКЦ
Всички архитектурни обекти
105
Археологически обекти
Всички археологически обекти
150
Сгради без статут - предложени за ново деклариране

Подкрепете varnaheritage.com

Подкрепете кампанията ни в GoGetFunding с произволно дарение
gogetfunding