Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство

Цялостно интердисциплинарно изследване на Недвижимото културно наследство (НКН) на Варна. Най-обемната и подробна дигитална база данни относно обекти – Недвижими културни ценности (НКЦ) в България.

Архитектурни
Обекти със статут на арх-строителна/ландшафтна НКЦ
510
Археологически
Археологически обекти
22
Сгради без статут
Обекти предложени за деклариране
31