Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство

Цялостно интердисциплинарно изследване на Недвижимото културно наследство (НКН) на Варна. Най-обемната и подробна дигитална база данни относно обекти – Недвижими културни ценности (НКЦ) в България.

Всички обекти
510
Сгради със статут на арх-строителна /историческа /художествена /ландшафтна НКЦ
105
Археологически обекти
150
Сгради без статут - предложени за ново деклариране
Добро състояние
208
Задоволително състояние
195
Съборени сгради
3
Сгради в лошо състояние
95
Сгради в риск
10
В процес на реставрация/адаптация
3
Национално значение
6
Местно значение
13
Ансамблово значение
54
Без статут
437
Архитектурно-строителна
502
Художествена НКЦ
10
Историческа НКЦ
8
Парково и градинско изкуство НКЦ
2
Археологическа НКЦ
1
Единична НКЦ
506
Групова НКЦ
4
Ансамбъл
3
Изключителна държавна собственост
1
Държавна публична
19
Държавна частна
11
Общинска публична
15
Общинска частна
71
Частна
338
Съсобственост
55

Подкрепете varnaheritage.com

Подкрепете кампанията ни в GoGetFunding с произволно дарение
gogetfunding