Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство

Цялостно интердисциплинарно изследване на Недвижимото културно наследство (НКН) на Варна. Най-обемната и подробна дигитална база данни относно обекти – Недвижими културни ценности (НКЦ) в България.

Архитектурни обекти

Виж всички

Археологически обекти

Виж всички

Обекти без статут

Виж всички