Наследство в риск

8/12/2023

Като част от инициативата „НАСЛЕДСТВО В РИСК” екипът на #varnaheritage създаде серия от кратки информационни видеа относно рисковете за недвижимото културно наследство на Варна.

В Епизод 1 от поредицата е  представен синтезиран образ на системата по опазване на наследството в България, с пример от Варна - Сгредновековен манастир в м. Караач теке.

Инициативата има за цел да:

- повиши осведомеността относно обектите на недвижимото културно наследство в риск и тяхната степен на ценност;

- да изведе реалните заплахи за наследството и възможностите за отстраняването им;

- популяризира обекти, които не присъстват в официалния декларационен списък на Варна;

Очаквайте скоро следващия епизод: „Сгради без статут”

#varnaheritage