Стартира – Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство

12/6/2020

Представяме с голямо вълнение първия по рода си в България Информационен регистър на варненското недвижимо културно наследство.

Близо година малък екип от ентусиасти работиха безвъзмездно по осъществяването на сайта. Екипът се състои от арх. Ирина Рачева (съдържание и редакция), Даниел Ефтимов (фотозаснемане и техническа обработка) и Давид Пенев (разработка на сайт).

Сайтът предоставя абсолютно свободен достъп до дигиталнабаза данни, систематизирана според българската нормативна база. Съдържа специализирана графична и документална информация за 510 обекта – сгради със статут на културна ценност. Предоставя подробна и изчерпателна информация и възможност за търсене на обектите по различни критерии. Оптимизиран и пригоденза позване от институции, специалисти, собственици, изследователи и почитателина историята на град Варна.          

За основа на Регистъра е използвано изследване, извършенопрез 2015г., разработено за обществена поръчка с предмет: „Идентифициране/актуализиране и предложение задеклариране на недвижимите културни ценности на територията на Община Варна”.

Информацияза обществената поръчка:

http://studiorachevi.com/portfolio_page/идентифициранеактуализиране-и-пред/

Регистърът има за цел даповиши информираността и разбирането в сферата на културното наследство и такада спомогне ефективно за неговото опазване.

 

За още повече обекти от Варна и региона, за актуални новини от сферата на културното наследство, може да подкрепите нашето изследване на:

https://gogetfunding.com/support-varnaheritage-com/