Забравените архиви на Варна

12/6/2020

В началото на 2015г. екипът на „Студио Рачеви” извърши предложение за актуализация на списъка с единични НКЦ на територията на град Варна. Резултатът е 43GB, разнородна по вид и датировка информация – архивни документи, чертежи, заснемания, ситуационни скици и актуална фото-документация, отнасящи се за най-красивите и стойностни сгради в града ни. Всички материали бяха предадени обработени, систематизирани и пригодени за удобна работа на администрацията.

Най-ценното занас от всички дейности по разработката, бе проучването на Архива на Община Варна. Противно на всички очаквания и на първоначалните уверения на общинската администрация, че почти нищо не е останало, установихме наличието на стотици, дори и хиляди чертежи и строителникнижа от периода 1899г.-1944г. Между тях са и уникалните творби на големи майсторикато арх. Антон Франгя, арх. Никола Лазаров, арх. Стефан Венедикт Попов, арх. Дабко Дабков и много други.

В настоящата статия е показана съвсем малка част от богатството на архива - няколко съборени вече сгради и неосъщественият проект за морски бани на арх. Ангел Леонкев. Въпреки, чеявно никой от общинската администрация не го осъзнава, този архив представлявадокументално културно наследство с много висока културна, историческа, дориикономическа стойност. Налични са не само оригинални архитектурни проекти, но изаявления за строителство, строителни книжа /количествени сметки, тръжнидокументи и др./, строителни билети /разрешение за строителство/ и кореспонденция.

Физическото състояние на чертежите и документалния архив е изключително лошо, дори аварийно. Те се помещават в хранилището на сградата на Община Варна или таканареченото „долу”. Чертежите и документите се държат в 80-90 годишни картоненипапки, които са препълнени до пръсване. Подредбата и систематизирането са осъществени чрез груби надписи, със син химически молив, върху фините ароматизирани платна и разпадащата се стара хартия. В повечето от папките чертежите дори не са сгънати, а са придобили формата на хармоника. За някои оттях това е било пагубно и те вече са на десетки парчета.

Поради начина на картотекиране на сградите по онова време, днес е невъзможно те да бъдат издирени по актуални към днешна дата административни или кадастрални данни. В повечето случаи отговорът на общинската администрация е, че е невъзможно намирането наконкретен проект и това е причината те да стоят в хранилището с десетилетия и да тънат в забрава.

Вече е крайно належаща нуждата от осигуряване на адекватно съхранение и реставриране на повредените материали. Ако тези мерки не се вземат, то уникалните архиви на историческото и художествено минало на града ни са обречени.

Налични данни в Архива на Община Варна:

Оригиналниархитектурни проекти

Документалниархиви

-  Заявленияза строителство до кмета на гр.Варна

-  Строителни билети /Разрешение за строителство/

-  Строителни книжа /Количествени сметки, тръжни документи и др./

-  Кореспонденция

Архивът, с който разполага Община Варна започва от 1899г. Нашият екип прерови всичко до 1944г., като искрено се надяваме да не сме пропуснали нещо.

1. Конкурсен проект за Морски бани
1. Конкурсен проект за Морски бани
2. Конкурсен проект за Морски бани
2. Конкурсен проект за Морски бани
3. Конкурсен проект за Морски бани
3. Конкурсен проект за Морски бани
1. ул. Драгоман, ул. Шейново
2. ул. Драгоман, ул. Шейново
3. ул. Драгоман, ул. Шейново