Година на построяване
-
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Тодор Димов Димитров.

Автор
-
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес