Година на построяване
1927 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Горнев.

Автор
арх. Стефан В. Попов *
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Сливница-Централен вход на Морската градина"
Категория
Ансамблово значение
Адрес