Година на построяване
-
Кратка информация

Барутен склад на Кадир Баба табия, част от крепостната стена.

Автор
-
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес