Година на построяване
-
Кратка информация

Място на сражение и лобно място на крал Владислав ІІІ Ягело при битка от 10.11.1444г.Функционира като Парк-музей “Владислав Варненчик” - филиал на Националния военноисторически музей – София. Експозиция показва най-важните моменти от подготовката, бойният път на коалиционните войски, развоят на сражението в 1444 г. Униклни са единствените в страната рицарски доспехи от епохата.На територията на парка се намират две тракийски могили. В едната от тях има тракийска гробница от IV в. – III в. пр. Хр.През 1935 г. над гробницата е изграден символичен мавзолей на загиналия тук 20-годишен крал Владислав, посмъртно наречен Варненчик.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Историческа НКЦ
Статут НКЦ
Групова НКЦ
Категория
Национално значение
Адрес