Година на построяване
-
Кратка информация

* Има непотвърдени данни, че е проектирана за жилищна сграда на гръцката фамилия Роде. През 1851 година сградата бива преутроена за Белгийско консулство. * Известно време функционира като хотел, а от края на XIXв. до 1929г. се използва за затвор.През 1969г. сградата придобива своята съвременна функция, а именно „Музей за нова история на Варна”. Експозицията е разположена на три етажа с обща площ от 600 кв.м. и представя развитието на Варна от 1878 до 1939 година.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес