Година на построяване
1901 - 1902г.
Кратка информация

Проектът е на арх. Петко Момчилов, а строежът се води под контрола на арх. Христо Ковачевски. Сградата е запазила оригиналната си функция - седалище на Варненска и Великопреславска митрополия.

Автор
арх. Петко Момчилов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна - религиозни организации
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес