Година на построяване
1898 г.
Кратка информация

Проектирана за търговска сграда на търговците от Цариград Гарабед и Енисек Есаян.

Автор
-
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес