Година на построяване
1906г. / 1929г. - надстроена
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Иван А. Михайлов. Сградата е надстроена през 1929 г. от арх. Ангел Леонкиев.

Автор
арх. Ангел Леонкиев - надстройка
Техническо състояние
Съборена /Преизгражда се/
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Категория
Ансамблово значение
Адрес