Година на построяване
1861 г.
Кратка информация

Църквата е строена около 1860г., но няма документални данни за това. Пред църквата има паметник, чиито надпис гласи:„В памет на родолюбеца Парашкева Николов, роден в гр.Варна и живял в гр.Одеса, издигнал на свои средства болница и този храм за поклонение Богу“

Автор
майстор Янко Костанди
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна - религиозни организации
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Местно значение
Адрес