Година на построяване
1932 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Алкмеон и Александър Парушеви.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес