Година на построяване
1939 г.
Кратка информация

-

Автор
арх. Георги Овчаров
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес