Година на построяване
1959 г.
Кратка информация

През 1958г. първият проект, спечелил конкурс няколко години по рано, е отхвърлен и е възложен на арх. Л. Далчев и доц. П. Куцаров. Участват още арх. Камен Горанов и арх. Пецо Златев и скулптура Иван Ковачев. Лежащия венец е заменен с 9 метрова композиция, постамента е декориран със 7 барелефа от варненските скулптури Хр. Боев, Веселин Начев, Иван Ковачев и софийските такива - Иван Нешев, Т. Далчев, Н. Терзиев и П. Куцаров.Официално е открит е на 7.11.1959г.

Автор
арх. Камен Горанов, арх. Константин Яръмов, арх. Пецо Златев
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Историческа НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Национално значение
Адрес