Година на построяване
1932 г. - построена / проект - 1929 г.
Кратка информация

Проектирана от софийски архитект за сграда на Българска земеделска банка

Автор
арх. Стойко Ив. Стойков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес