Година на построяване
Кратка информация
Автор
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна територия
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Адрес