Година на построяване
1924 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Данаил И. Манов.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Местно значение
Адрес