Година на построяване
-
Кратка информация

* Възрожденска сградa - стар склад на братя Азизови.

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Адрес