Година на построяване
1924 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Ст. Бабаджов.

Автор
арх. Манол Йорданов
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Местно значение
Адрес