Година на построяване
1933 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Алберт Бивас.

Автор
арх. Антон Франгя *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Категория
Ансамблово значение
Адрес