Година на построяване
1914 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищна сграда на Стефан Милков.

Автор
арх. Йосиф Хаджи Стоянов *
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Категория
Ансамблово значение
Адрес