Година на построяване
1925 г.
Кратка информация

Железопътна гара Варна е сред първите в България. Открита е на 3 март 1925 година. Приемните сдания на Ж.П. гарите във Варна и Бургас са еднакви в архитектурното си решение и се различават само в някои детайли на авторското ръководство – бургаският обект се ръководи от арх. Никола Костов, а варненският – от арх. Кирил Маричков.

Автор
арх. Никола Костов и арх. Кирил Маричков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес