Година на построяване
1908 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на инж. Димитър Марчев - главен инженер на Варна.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Категория
Ансамблово значение
Адрес