Година на построяване
1903 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Станьо Бораджиев.

Автор
арх. Геро Геров
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес