Година на построяване
1922 г.
Кратка информация

Проектирана за Фабрика на Тофи Соржон.

Автор
арх. Антон Франгя
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес