Година на построяване
1914 г.
Кратка информация

Проектирана за Търговска гимназия.

Автор
арх. Никола Лазаров
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Категория
Местно значение
Адрес