Година на построяване
1908 г.
Кратка информация

-

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна - религиозни организации
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес