Година на построяване
1906 г.
Кратка информация

Проектирана за турското училищно настоятелство през 1906г., след което братя Гиневи я купуват за склад. След 1 юли 1974 г. в сградата се помещава УПМКАП (Управление за поддържане на морските канали и акваторията на пристанищата), където работи капитан Георги Георгиев.

Автор
арх. Геро Геров
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес