Година на построяване
-
Кратка информация

Проектирана в началото на XX век за жилищно-търговска сграда на Овагим Х. Томасян. През 1929 г. арх. Ангел Леонкиев проектира нова стълба. През 1935 г. в същия имот е проектирана къща на Илия Иванов Димов от арх. Стоян Доков.

Автор
арх. Ангел Леонкиев / арх. Стоян Доков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес