Година на построяване
1909 г.
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Артур Сюкесян.

Автор
-
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Ансамблово значение
Адрес