Година на построяване
1906 - 1911 г.
Кратка информация

Варненският Аквариум е създаден благодарение на идеята и инициативата на Княз Фердинанд. На 25 януари 1906 г. Варненският общински съвет с протоколно решение № 61 отпуска сума и назначава комисия, която да избере място за Морска билогична станцията. На 22 октомври същата година е положен основният камък на сградата. В своята реч на тържественото откриване Княз Фердинанд определя прогреса в науките и изкуствата като условие за високото развитие на един народ и генератор на общочовешки ценности.Строежът на сградата е завършен през 1911г., но заради Баканската война интериорът остава необзаведен. През 1913 г. по препоръките на професорите - зоолози д-р Шишков и д-р Моров, Фердинанд предава сградата на Софийския университет. През 1914 г. необходимите инсталации и съоръжения са направени под ръководството на д-р Шишков. Първата световна война (1915г. причинява сериозни поражения на сградата, която става убежище на войскови части, а после и квартира на прогонените от родината си тракийски бежанци. След края на войната през 1918 г. зданието се е ползвало последователно от войскови части до 1920 г.; от Машинното училище до 1922 г. и от Рибарското училище до 1930 г. През 1932 г. цар Борис III открива официално Морската биологична станция, а сградата и до днес е запазила оригиналната си функция.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Държавна частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес