Година на построяване
-
Кратка информация

-

Автор
-
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Групова НКЦ
Категория
-
Адрес