Година на построяване
1974 г.
Кратка информация

Построен е на мястото на така наречената „Братска могила“ — на борците против фашизма и капитализма. Костите от „Братската могила“ са преместени на 7 септември 1958 година в новия „Пантеон“ Варна. През есента на 1973 година е направен конкурс, на него били одобрени проектите на варненските скулптури Евгени Баръмов, Альоша Кафеджийски и Камен Горанов, а първата копка е направена на 4 ноември 1974 година.

Автор
Евгени Баръмов, Альоша Кафеджийски и Камен Горанов
Техническо състояние
Лошо състояние
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Историческа НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Местно значение
Адрес