Година на построяване
1925 г. - надстройка
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на Димитър Демиров.

Автор
арх. Антон Франгя - надстройка
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "ВИНС Френски колеж"
Категория
Ансамблово значение
Адрес