Година на построяване
1898 г.
Кратка информация

Има непотвърден данни, че сградата е проектирана през 1898г. от арх. Торос Тороманян за жилищно-търговска сграда на Саркис Кюрдян. Съществува архивен проект за преустройство от 1927г. с автор - арх. Дабко Дабков. За собственик в сградата е посочен Бер. А. Тосбейкян.

Автор
арх. Торос Тороманян
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес