Година на построяване
1914 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Ст. В. Попов.

Автор
арх. Атанас Несторов
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Ансамблово значение
Адрес