Година на построяване
-
Кратка информация

* Проектирана за жилищно-търговска сграда на Велчо Х. Пейчев и Стефан Х. Пейчев.

Автор
-
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Ансамблово значение
Адрес