Година на построяване
1962 г.
Кратка информация

-

Автор
арх. Камен Горанов, Иван Колачев
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Държавна публична
Вид НКЦ
Историческа НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Национално значение
Адрес