Година на построяване
1915 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Д. П. Кенков.

Автор
арх. Никола Лазаров
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Местно значение
Адрес