Година на построяване
1912 - 1932 г.
Кратка информация

Сградата на Варненския театър е построена по конкурсен проект на архитект Никола Лазаров. На 26 март 1912 г. е положен основния камък с произнасяне на тържествена реч от кмета Иван Церов. След началната офанзива следва кратко затишие, но през 1927г. дейностите по изграждането на сградата са въстановени, като са внесени известни промени в плановата схема от арх. Дабко Дабков. Строежът е завършен от градския архитект Желязко Богданов. Сградата е открита на 5 юни 1932г.Сградата е разположена на градския площад, в ъглов имот със специфична форма, която обуславя и плановата схема. Главният вход, ситуиран на ъгъла към площада, води към голям елипсовиден вестибюл и представително фоайе на 2-ри етаж. Оттам е осигурен достъпа на публиката до основна сцена. Сградата завършва с мансарден покрив, овален купол над фоайето и четири малки купола в ъглите над стълбищните коридори.

Автор
арх. Никола Лазаров
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес