Година на построяване
1899 г.
Кратка информация

Сградата е построена в периода 1893-1899г. за Държавна девическа гимназия „Мария-Луиза“. Намира се на мястото на бивши турски казарми. Проектът е официално предоставен от белгийския просветен министър, след което архитект Петко Момчилов го преработва и адаптира за местните условия. Ръководители на строежа са арх. Христо Ковачевски, арх. Шрайбер и арх. Сава Димитриевич. От 3 март 1983 г. първият етаж от сградата на Девическата гимназия е предоставен за експозицията на Археологическия музей, а от 1993 г. сградата на Девическата гимназия изцяло е заета от РИМ - Варна. Автор на преустройството в музейна сграда е арх. Б. Божков.

Автор
арх. Петко Момчилов / преустройство - арх. Б. Божков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска публична
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес