Година на построяване
1912 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Персек Сюзмеян. Известна още в миналото като Гранд хотел "Лондон". Запазила е автентичната си функция.

Автор
арх. Дабко Дабков
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Общинска частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Категория
Местно значение
Адрес