Година на построяване
1897 г.
Кратка информация

Проектирана за жилищна сграда на полк. Ив. Петров и Евтимия Петрова.

Автор
арх. Анри Пиер
Техническо състояние
Задоволително
Собственост (преобладаваща)
Частна
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес