Година на построяване
1838 г.
Кратка информация

Сградата е построена през 1838 година на мястото на изгорелия преди това храм. Свидетелство за това е гръцкият надпис над входа, който гласи: “Старият храм на св. Атанас, който не са го по-напред съборили Марсовите бомби, опожарен на 1836 год. 15 февруари, се е възобновил на 1838 год. 29 август.”Камбанарията е строена през 90-те години на XX век, а проектът е дарение за църквата от арх. Владимир Рачев.

Автор
-
Техническо състояние
Добро
Собственост (преобладаваща)
Частна - религиозни организации
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна; Художествена НКЦ
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
-
Адрес