Година на построяване
1911 г.* / 1927 - преустрийство
Кратка информация

Проектирана за жилищно-търговска сграда на Стефан Х.Пейчев. Преустроена през 1927 г. от арх. Ст.В.Попов. Преустроена през 1934 г. от арх. Ст.Доков.

Автор
инж. Златан Бръчков* / арх. Стефан В. Попов - преустройство
Техническо състояние
Лошо
Собственост (преобладаваща)
Съсобственост
Вид НКЦ
Архитектурно-строителна НКЦ; Ансамбъл "Кн.Борис І"
Статут НКЦ
Единична НКЦ
Категория
Ансамблово значение
Адрес